lördag 27 juni 2020

Dellensjöarna, Dellen i Hälsingland

Dellensjöarna, Dellen, är ett sjösystem vid Delsbo i centrala Hälsingland som består av de två sjöarna Norrdellen (80 km²) och Sördellen (50 km²). Sjöarna förbinds genom den korta Norrboån i väster, genom vilken Norrdellens vatten rinner över i Sördellen.