lördag 3 september 2016

Jubel i Ho Chi Minh City

Jubel i Ho Chi Minh City, Vietnam. Der är landets största stad med cirka 7,2 miljoner invånare, varav cirka 5,9 miljoner bor i själva centralorten. Ho Chi Minh är en av fem provinser i Vietnam som har status som storstadsprovins. Många vietnameser refererar fortfarande till Saigon eller kallar sig själva saigoneser och Saigon återfinns i många lokala företagsnamn etc. Vanligen används "Saigon" dock bara om Ho Chi Minh-stadens innerstadsdistrikt.