torsdag 14 juli 2016

Kiev at night

Kiev, Ukraina. Juni 2016. Resefoto av Anders Thorsell. Sedan hösten 2013 påverkas livet i Ukraina i varierande omfattning av konflikten med Ryssland, inte minst den sedan mars 2014 ryska annekteringen av Krim jämte de pågående väpnade striderna i sydöstra Ukraina mellan ryskstödda separatister och ukrainska styrkor. I Kiev är dock säkerhetsläget i juni 2016 till synes opåverkat av den pågående väpnade konflikten.