onsdag 18 november 2015

Karon beach Phuket

Karon beach Phuket, Thailand.