måndag 2 september 2013

Saigon


Den här bilden från Saigon, Vietnam, kännetecknar den kaotiska trafiken på ett ganska bra sätt. Många olika typer av fordon samsas om ett begränsat utrymme. Foto: Anders Thorsell