lördag 28 september 2013

Memento park


Memento park i Budapest, Ungern, är en samlingsplats och museum för kasserade och ”förvisade” propagandastatyer. Om du vill få en blick av ”life under tyranny” dvs. den sovjetiska epoken i Ungern, ska du definitivt besöka Memento park. Foto: Anders Thorsell.