söndag 22 september 2013

Fototips: HDR-bilder


Här på Resefoto.net kommer jag då och då tipsa om hur du kan bli en bättre fotograf på resan. Vi börjar med ett område som intresserar mig varmt: HDR-foto.

Vad är HDR?
HDR står för High Dynamic Range. HDR innebär att man i en och samma bild kan ha både mörka och ljusa områden. Ett klassiskt dilemma är när man fotograferar insidan av hus eller kyrkor, där solbelysta fönster och insidan av mörka partier inte kan beskrivas i tillräcklig detaljrikedom med endast en exponering. Låter det komplicerat? Inte alls, häng med!

Inbyggd funktion för att ta HDR-bilder
Vissa (kolla specarna för din kamera) moderna systemkameror har en inbyggd funktion för att ta HDR-bilder. Kameran tar då tre bilder i följd och monterar själv ihop dem i kameran. Då får du en bild som visar både ljusa och mörka partier i samma bild. Jag skulle i dagsläget inte köpa en kamera utan denna funktionalitet.

Inget HDR-läge?

Har din systemkamera inget HDR-läge? Inga problem – gör så här.
Öppna menyn AEB (Auto Exposure Bracketing)
Ställ in kameran så att du tar tre bilder i följd. Första bilden underexponerar du t.ex. två steg (-2), andra bilden exponeras normalt (0) och sista bilden två steg ljusare än normalt (+2). För bästa resultat rekommenderas stativ men det fungerar också ganska bra utan om du är stadig på handen :-)

De tre separata bilderna sätter du sedan samman i ett program i din dator. Nyare versioner av Photoshop har t.ex. den möjligheten. Ett annat bra alternativ är HDR Efex pro 2 som ingår i Nik Collection från Google. Tyvärr finns i skrivande stund inte denna möjlighet i Adobe Photoshop Elements.

Lycka till med din karriär som HDR-fotograf!

Ett fototips av Anders Thorsell.