onsdag 7 augusti 2013

TidningsläsareTidningsläsare på motorcykel i Saigon, Vietnam. Vietnameserna är ivriga tidningsläsare. Landet har 90 miljoner invånare och över 700 dagstidningar. Varje redaktion har en redaktionssekreterare som har till uppgift att läsa alla artiklar och kontrollera att förbjudna ämnen inte tas upp. Redaktionssekreteraren garanterar att alla artiklar är förenliga med statens politik. Foto: Anders Thorsell