måndag 24 juni 2013

Potzdamer platz


Potsdamer Platz är ett centralt torg och en stor trafikknutpunkt i Berlin. Under tidigt 1900-tal var denna plats en av de trafikintensivaste platserna i Europa och blev senare centrum för nattlivet i Berlin. Potsdamer Platz och byggnaderna runt omkring förstördes av de allierades lufträder under krigets sista dagar.

Potsdamer Platz hamnade efter kriget mitt i gränsen mellan de amerikanska, brittiska och sovjetiska sektorerna. Under kalla kriget fick torget en mycket mindre betydande plats, eftersom det medförde ökade restriktioner av resor mellan sovjetiska sektorn och de västra sektorerna. När man därefter byggde Berlinmuren i augusti 1961 delades Potsdamer Platz i två delar. Denna plats som en gång hade varit en av de livligaste platserna i Europa blev nu en öde plats mitt i ett dött gränslandskap.

När muren föll 1989 fick återigen Potsdamer Platz möjlighet att komma mer i fokus igen. Man beslöt att dela in platsen i fyra olika delar som såldes till stora investerare. Den största investeraren var Daimler-Chrysler. Den näst största investeraren var Sony som beslutade att flytta hela sitt europeiska huvudkontor. Under uppbyggnaden var Potsdamer Platz Europas största byggarbetsplats.

Projektet fick till en början mycket kritik, främst för att det blev för kommersiellt samt för att det byggdes om. Resultatet är dock att platsen har 70 000 besökare varje dag. Det är idag ett betydande shoppingområde i Berlin samt centrum för biografer. Både pendeltåg och tunnelbana har stationer vid Potsdamer Platz.

Foto: Anders Thorsell