lördag 18 maj 2013

25 April-bron


25 April-bron är en hängbro i Lissabon, Portugal. Det är en 2 277 meter lång bro med ett 1 012 meter långt hängbrospann.
Bron invigdes 1966 och kallades då Salazar-bron (Ponte Salazar) efter premiärminister António de Oliveira Salazar. Efter Nejlikerevolutionen 1974 fick den det nya namnet 25 April-bron efter revolutionsdagen. Väg E1 och E90 går över bron och vägen är motorväg. Den utgör en del i Lissabons förbindelser ut mot övriga landet.
Foto: Anders Thorsell