fredag 19 april 2013

Riga


Riga har en lång historia som sträcker sig tillbaka ända till 1200-talet. Officiellt grundades staden av den tyske biskopen Albert år 1201, fast området var redan befolkat sedan långt innan. Genom de olika århundradena har staden styrts av ett flertal olika nationer och utstått flera krig samt ockupationer. Exempelvis var Riga en gång i tiden den största staden i stormakten Sverige.
Foto: Anders Thorsell