måndag 11 mars 2013

Fasadklättrare


Fasadklättrare i Asokedistriktet i Bangkok, Thailand. Foto: Anders Thorsell.