söndag 28 oktober 2012

Kampot


Båttur på Kampot river i södra Kambodja. Foto: Anders Thorsell