söndag 27 november 2011

Perestrojka

Här kommer en annorlunda bild. Den är från nyår 1989-1990 och hittades av mig i ett övergivet och demolerat museum i Baku, Azerbajdzan. Tycker att den är charmig med nyårsfirarna som kommer med en vimpel som det står PERESTROJKA på.

Om Perestrojka, Glasnot och Gorbatjov

Kort efter sin utnämning som Sovjetunionens president försökte Gorbatjov få fart på den inhemska ekonomin som hade stagnerat under Brezjnev. Medlen var att försöka minska byråkratin och få till stånd tekniska moderniseringar och ökad produktivitet.

Det gick trögt i början och Gorbatjov genomdrev då det som han senare kom att förknippas med för eftervärlden: glasnost (öppenhet) och perestrojka (nydaning). Under glasnost ökades yttrandefriheten. Press och television fick friare händer och det stalinistiska totalitära systemet skulle bort. Under perestrojkan introducerades fria och hemliga val inom partiet, med flera kandidater att välja mellan. De första försöken att införa marknadsekonomi gjordes också. Detta fick dock starkt motstånd från de äldre konservativa inom partiet som ville ha kvar total makt över ekonomin. Gorbatjov genomförde även en kampanj mot alkohol.
Källa: Wikipedia. Foto: Anders Thorsell