torsdag 27 oktober 2011

Hjältestaden

Ett slitet sovjetkomplex och en risig Lada-kärra. Vart? I hjältestaden Murmansk i nordvästra Ryssland. Det är precis vad bokstäverna säger: MURMANSK GOROD GEROI = Murmansk hjältestaden. Foto: Anders Thorsell.

Hjältestad var en utmärkelse som 12 sovjetiska städer fick efter andra världskriget. Städerna hade vanligtvis utstått längre belägringar av tyska trupper. Den främsta hjältestaden ansågs vara Leningrad, dagens S:t Petersburg. Den först utnämnda hjältestaden var Odessa.