tisdag 20 september 2011

Macau Galaxy Waldo Hotel and Casino

Servicearbete pågår för fasaden på Macau Galaxy Waldo Hotel and Casino i Kina.
Foto: Anders Thorsell