lördag 9 juli 2011

Tiger and monkey

Det finns olika sätt att försörja sig på. Bland de mer lite udda alternativen är att klä ut sig till tiger eller apa och låta sig fotograferas för pengar på Independence square i Kiev. Foto: Anders Thorsell.