torsdag 28 juli 2011

Hotel Bristol Sarajevo

Hotel Bristol i Sarajevo förstördes under kriget i Jugoslavien på 90-talet. Men 2009 påbörjades en fullständig renovering och nu under 2011 öppnade hotellet igen.
Hotel Bristol, 2011.

Hotel Bristol år 2005. Foto: Anders Thorsell.