onsdag 29 juni 2011

Iron Maiden - Kiev

Statyn Moderlandet är ett landmärke i Kiev där den står på sin piedestal 102 meter över marken på Dneprs strand. I piedestalen som utgör statyns fot finns ett museum över andra världskriget, eller som det egentligen heter: Nationella museet över det stora fosterländska krigets historia 1941-1945. Statyn kallas skämtsamt Iron Maiden. Not to be missed! Foto: Anders Thorsell.