söndag 19 juni 2011

Cafékultur i Durrës

Cafékulturen är stark i Durrës och i Tirana i Albanien. Dagens bild tog jag i Durrës i juni 2011. Flera av Romarrikets mäktiga och rika män, till exempel Cicero och Caesar, sägs ha tillbringat somrarna här. För en kort tid (1914) var Durrës Albaniens huvudstad men ersattes av staden Tirana då Albaniens självständighet utropades 1920. I Durrës finns bl.a. en amfiteater och en delvis bevarad stadsmur. Foto: Anders Thorsell.