lördag 14 maj 2011

Röda armén

Röda arméns soldat stod under kommunisttiden placerad i centrala Budapest. Nu ingår den kraftfulla statyn i samlingen i Memento park på historiens bakgård. Foto: Anders Thorsell.