söndag 29 maj 2011

Macau - Kina

Macau är en speciell administrativ region på en liten halvö i södra Kina, 65 km väster om Hongkong. Macau är idag, liksom Hongkong, en Speciell Administrativ Region (SAR) i Kina enligt konceptet "Ett land, två system". Macaus ekonomi är till stor del baserad på spel- och kasinoverksamhet, som genererar omkring hälften av intäkterna till statsbudgeten.

Macau grundades som en portugisisk koloni år 1557 och blev ett viktigt handelscentrum. Det förlorade dock sin status sedan britterna 1842 hade anlagt Hongkong inte långt därifrån. Efter den portugisiska revolutionen år 1974 började Kina och Portugal upprätta diplomatiska relationer och började förhandla om Macaus status. År 1979 blev Macau ett kinesiskt territorium under portugisisk förvaltning. Efter ytterligare förhandlingar beslutades år 1987 att Macau skulle överlämnas till Kina år 1999 då det blev ett speciellt administrativt område.

Foto: Anders Thorsell.