onsdag 16 januari 2008

I liked it then I love it now!

Enligt det livskvalitetsindex som sammanställs av Economist Intelligence Unit har Singapore den högsta levnadsstandarden i Asien, och rankas som 11:e i världen.

Wikipedia:
Mer än 90% av Singapores befolkning bor i bostadsområden som uppförts av Housing Development Board och nära hälften använder kollektivtrafik dagligen. [2]. På grund av ansträngningar att kontrollera motortrafik, behållande av naturlig grönska, strikt reglering av industrianläggningars lägen och utsläpp, samt andra miljövänliga åtgärder av regeringen och den privata sektorn har Singapore lyckats kontrollera sina utsläppsnivåer inom de standarder som Världshälsoorganisationen har satt.[3].

Singapores författning upprättade staten som en representativ demokrati. Singapore förde till en början en demokratiskt socialistisk politik med inriktning på välfärdsstat. Singapores regering har dock senare blivit mer konservativ än vid republikens grundande. Singapore kritiseras för att vara en begränsad demokrati på grund av dess politiska system med ett dominerande parti.

Singapore är verkligen high tec top of the line.

Jag installerar mig på ett hotell vid floden och drar ut för att lära känna staden som jag inte besökt på ått långa år. I liked it then I love it now!