lördag 6 juni 2009

Nationaldagen



En juste bild från Nationaldagen i Sundsvall.

Foto: Anders Thorsell, www.ffagency.com

--